SAS breidt Sustainability Management-oplossing uit

donderdag 29 oktober 2009

Duurzaam ondernemen nu nog eenvoudiger

Huizen, 29 oktober 2009 – SAS, leverancier van business analytische oplossingen, breidt SAS for Sustainability Management verder uit met SAS Sustainability Reporting en SAS Energy & Emissions Management. De software helpt bij het meten, beheersen en rapporteren over belangrijke milieu-, sociale en economische indicatoren. Het helpt bij het vaststellen van strategieën om risico's terug te dringen en de waarde voor de stakeholders te vergroten.

Hotlinks
Website SAS Nederland
Website SAS for Sustainability Management
Website AMEE
Video 6 vragen over duurzaamheid aan…

Beter meten
SAS Sustainability Reporting biedt via een centrale informatiebron inzicht in de duurzaamheidsprestaties van de organisatie. Deze oplossing maakt gebruik van de algemeen geaccepteerde duurzaamheidsrapportages, zoals van het Global Reporting Initiative (GRI). De web-based oplossing bevat voorgedefinieerde analysemogelijkheden voor het accuraat voorspellen en ontdekken van correlaties. Het werkt zowel met geautomatiseerde als handmatige data-invoer via het web. Deze nieuwe SAS oplossing resulteert in betere duurzaamheidsrapportages voor een effectievere planning. Daarnaast kunnen organisaties beter voldoen aan regels en wetgeving om zo tot effectievere resultaten te komen.

Nauwkeurigere analyses
Dankzij een nieuwe samenwerking van SAS met AMEE kunnen gebruikers van SAS Energy & Emissions Management via één centrale bron over up-to-date informatie van verschillende emissiefactoren beschikken. Hiermee worden complexiteit, risico's en tijd die nodig is om beslissers te voorzien van accurate en betrouwbare informatie sterk teruggedrongen. SAS Energy & Emissions Management bevat ondermeer activity-based modellen voor het plannen van capaciteit en beschikbare middelen. Het helpt organisaties keuzes te maken tussen alternatieven, gebaseerd op de voorspelde benodigde resources. De oplossing omvat de emissiefactoren van AMEE waarbij alle relevante modellen, methodes en standaarden worden geaggregeerd, gerelateerd aan CO2, broeikasgas, energieverbruik en impact op de omgeving. AMEE vertaalt activiteitsniveau en energieverbruik in CO2-uitstoot, op basis van een nauwkeurig, actueel bestand van databronnen inzake wereldwijd energieverbruik, waaronder benchmarks over verlichting, verwarming, vervoer, seizoensinvloeden en gebouwbeheer. Nauwkeurige analyses van emissies zijn de basis voor betere programma's om emissies te beheersen en terug te dringen.

SAS for Sustainability Management is gebaseerd op het SAS Business Analytics Framework en gebruikt het GRI-kader om te rapporteren op de hoofdindicatoren; people, planet en profit. Daarnaast biedt de analysekracht van SAS mogelijkheden om strategieën te valideren, causale verbanden aan het licht te brengen, verbeterscenario's te voorspellen en innovatie te stimuleren.

Gebruikers
Henry Terlouw, Beleidsmedewerker klimaat bij de gemeente Den Haag: "We hebben gekozen voor SAS for Sustainability Management omdat we met deze oplossing onze CO2-uitstoot structureel en continu kunnen monitoren. Daarbij is het mogelijk om frequent rapportages te ontvangen en wijzigingen in bijvoorbeeld het wagenpark snel en flexibel door te voeren."

Andere nieuwe gebruikers van SAS for Sustainability Management zijn E.ON Italia, Northern Melbourne Institute of TAFE, the Norwegian Association of Local and Regional Authorities, POSCO Research Institute (POSRI) en het Italiaanse Regione Umbria.

Partnership met AMEE
Door de samenwerking met AMEE helpt SAS klanten bij het verzamelen van externe data over emissieberekeningen. Ook ondersteunt SAS bij het bijhouden van beleids- en methodologiewijzigingen. De klant is verzekerd dat zij voldoen aan de voor hen geldende, internationale standaarden. De aangeboden webservices combineren diensten zoals transacties, metingen, berekeningen, modellering en profiling voor SAS Energy & Emissions Management. Dit vermindert de benodigde tijd en helpt fouten voorkomen.