Financiƫle start-up Aethra gebruikt e-office Software as a Service

donderdag 20 augustus 2009

Cloud Computing-oplossing van e-office op basis van IBM-technologie

Houten, 18 augustus 2009 - Aethra Asset Management maakt gebruik van
de Software as a Service (SaaS)-oplossing van e-office, the human
software organisation. e-office biedt Aethra een complete en goed
beveiligde Cloud Computing-omgeving. Hierdoor kan Aethra zich als
start-up volledig richten op de financiële dienstverlening. e-office
Software as a Service bestaat uit diverse IBM-producten, te weten
Lotus Domino iNotes Web Access voor e-mail en agenda, Lotus Domino
Sametime voor chat, bereikbaarheidsinformatie en webmeetings en Lotus
Domino Quickr voor document management. Daarnaast bevat de oplossing
email-security op basis van iQ.Suite van Group Technology. Per
gebruiker kan Aethra eenvoudig kiezen welke functionaliteit ze
afnemen. De Saas-oplossing ondersteunt zo de voorziene groei van de
onderneming. e-office voorziet daarnaast alle medewerkers van Aethra
van pc's en BlackBerry smartphones. Ook verzorgt e-office support en
alle trainingen en beheert het bedrijf de totale soft- en
hardwareoplossing.

Aethra Asset Management, vermogensbeheerder voor institutionele en, in
de toekomst ook retail beleggers, is opgezet door een aantal
oud-medewerkers van ABN AMRO Asset Management. Aethra, opererend
vanuit Amsterdam en Londen, bestaat uit verschillende beleggingsteams
en sales mensen, en zal meerdere beleggingsfondsen gaan beheren. Zij
kiezen voor deze SaaS-oplossing om flexibel te kunnen omgaan met de
huidige marktomstandigheden.

"Het was van belang snel een volledige werkomgeving in te richten,
zodat het bedrijf snel up-and-running was. Een veilige, transparante
en beheersbare IT-omgeving is een strenge vereiste om een
vergunningsaanvraag bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) te
kunnen indienen. Pas als de vergunning is toegekend, kan Aethra haar
producten aan iedereen, inclusief retailbeleggers, aanbieden", aldus
Daan Potjer van Aethra Asset Management. "Vanuit onze ABN AMRO-tijd
zijn we gewend te werken met Lotus Notes. Contacten bij IBM
attendeerden ons op e-office als partner met veel ervaring in de
financiële sector. IT is de kurk waarop we drijven, ononderbroken
toegang tot onze systemen is van levensbelang. We zijn dan ook erg
blij met de goede samenwerking. e-office denkt met ons mee en biedt
ons de service die we nodig hebben. Hun SaaS-oplossing met het brede
dienstenpakket maakte het mogelijk snel aan de slag te gaan met een
volledige werkomgeving. Het grootste voordeel is dat wij daarvoor geen
grote investeringen hoeven te doen en flexibel kunnen beschikken over
een totaaloplossing."

"Wij bieden Aethra met deze SaaS-oplossing een duidelijk inzicht in de
maandelijkse IT-kosten. Neemt het aantal werknemers toe, dan is ook
direct duidelijk hoeveel de kosten per maand toenemen. Bij een
eventuele, al dan niet tijdelijke, afname van het aantal werknemers
nemen ook de totale kosten af. Door het gedeelde gebruik hebben ze
hetzelfde schaalvoordeel als een grote organisatie", aldus Jorn
Bijnsdorp, directeur e-vailable van e-office.

Hotlinks:
website Aethra: http://www.aethra-am.com
website e-office: http://www.e-office.com
productsite e-office SaaS:
http://products.e-office.com/oplossingen/Saas-oplossingen