Cisco en Landis + Gyr werken samen aan 'smart metering'

maandag 3 augustus 2009

Amsterdam, 3 augustus 2009 - Cisco en Landis + Gyr starten een samenwerking voor het ontwikkelen van op open standaarden gebaseerde communicatieoplossingen, die nutsbedrijven en hun klanten helpen bij efficiënter beheer en gebruik van energie. De bedrijven hebben als doel een holistische benadering te definiëren van 'smart grid', waarin geavanceerde netwerken geïntegreerd worden met bestaande mogelijkheden voor het gebruik van duurzame energiebronnen en distributie van energie.

De overeenkomst tussen Cisco en Landis + Gyr versnelt de komst van gestandaardiseerde oplossingen voor de energie-industrie. Binnen dit gezamenlijke project richt Landis + Gyr zich op de meteropname-infrastructuur en de daarbij behorende toepassingen. Cisco ontwerpt de architectuur voor end-to-end communicatie- en beveiligingsoplossingen. Daarnaast houdt Cisco zich bezig met het protocol voor de op open standaarden gebaseerde communicatie.

"Dit akkoord is voor beide bedrijven van groot belang. Samen hebben we de mogelijkheid om het smart grid vorm te geven," zegt Andreas Umbach, president en chief operating officer van Landis + Gyr. "Door samen met Cisco een interoperabele infrastructuur te realiseren , zijn we ervan overtuigd dat nutsbedrijven hiermee beter in staat zijn hun energiebronnen ten volle te benutten. Voor consumenten levert dit voordelen op als efficiënter gebruik van hun energie, lagere energiekosten en zo leveren ze een bijdrage
aan een duurzame samenleving."

"Dit is het moment om te investeren in een slimme infrastructuur voor de 21ste eeuw. Samenwerkingsverbanden met bedrijven als Landis + Gyr helpen ons bij het realiseren van slimme op IP-gebaseerde oplossingen voor het elektriciteitsnet. Samen kunnen wij onze klanten ondersteunen bij het ontwikkelen van extra inkomstenbronnen door nieuwe diensten aan te bieden voor efficiënter energieverbruik thuis en bij gebouwbeheer. Consumenten besparen hiermee aanzienlijk op de kosten van energie", zegt Marthin de
Beer, Senior Vice President van Cisco's Emerging Technologies Group.

Door gebruik te maken van open standaarden, zoals het Internet Protocol (IP), wordt het installeren van de oplossingen eenvoudiger, de schaalbaarheid vergroot en wordt er efficiënter gebruik gemaakt van communicatienetwerken. Op dit moment verkennen de twee bedrijven de mogelijkheden op het gebied van slimme energiemeters, datacenters van nutsbedrijven en draadloze of vaste communicatie van het netwerk naar de energiemeters in huis. De gezamenlijke oplossingen van Cisco en Landis + Gyr garanderen volledige integriteit van gegevens en beveiliging van het gehele netwerk.

De samenwerkende bedrijven onderzoeken momenteel verschillende communicatiemethodes, zoals wireless-mesh en Power Line Carrier (PLC), oftewel datacommunicatie via het elektriciteitsnet. Nieuwe opkomende technologieën worden te zijner tijd geëvalueerd.