Panda Security Barometer: 58 procent van het MKB wereldwijd besmet met malware

dinsdag 28 juli 2009

MKB in de Benelux minst besmet met malware

Gorinchem, 28 juli 2009
- Panda Security, leverancier van beveiligingsoplossingen in de cloud, komt met zijn wereldwijde barometer naar de beveiliging in het midden- en kleinbedrijf (MKB). Daaruit blijkt dat 58 procent van de MKB-bedrijven besmet is met malware. De Benelux is van alle onderzochte regio's het minst besmet met 26 procent. Ook blijkt dat de Benelux hoog scoort met aanwezigheid van beveiligingsmaatregelen; 84 procent van de MKB-bedrijven beschikt over een beveiligingsoplossing.

Hotlink
Excel bestand met de resultaten per land


Panda Security heeft de internationale barometer naar beveiliging binnen MKB-bedrijven gehouden onder 7.000 bedrijven wereldwijd. De geselecteerde bedrijven zijn geen gebruikers van Panda Security en beschikken over 1 tot 400 computers. Zij zijn onderzocht op verschillende thema's, zoals welke beveiligingsmaatregelen aanwezig zijn, welke specifieke middelen het meest en minst worden geselecteerd, hoeveel bedrijven jaarlijks besteden aan beveiligingsmaatregelen en de mate waarin beveiligingsmaatregelen van invloed zijn op de bedrijfsprocessen.

Aanwezigheid beveiligingsmaatregelen
Uit de barometer blijkt dat 58 procent van het MKB is besmet met malware. De infecties ontstaan, ondanks het feit dat 93 procent van de bedrijven een beveiligingsoplossing heeft geïnstalleerd, zoals antivirus, antispam en antispyware. Voor de Benelux ligt dit percentage op 84 procent. Daarmee staat de Benelux op de derde plek achter Spanje en Duitsland.

Keuze voor beveiligingsmaatregelen
93 procent van de MKB-bedrijven wereldwijd beschikt over antivirus, 79 procent over een firewall, 63 procent over antispyware en 52 procent over antispambescherming. Met name de Benelux scoort hoog in dit aandachtsgebied; 94 procent van de MKB'ers in Nederland heeft antivirus, 92 procent een firewall en antispyware, en 86 procent beschikt over antispam.

Ook zijn de bedrijven ondervraagd naar hun beweegredenen om géén beveiligingsoplossing aan te schaffen. De belangrijkste reden is dat beveiligingssoftware te duur is (meldde 21 procent van de deelnemende bedrijven). Ook droegen MKB-bedrijven uit verschillende landen aan dat de software een te zware belasting voor hun systemen is. Tot slot gaf 8 procent aan geen beveiliging te hebben, aangezien zij dit niet noodzakelijk of belangrijk vinden.

Bestedingen
Ook zijn de MKB-bedrijven gevraagd naar de keuze tussen gratis en betaalde beveiligingsoplossingen. Daaruit blijkt dat bedrijven met name hebben gekozen voor betaalde software. In de Benelux is de verhouding 58 procent betaalde en 42 procent gratis oplossingen. Het grootste aantal gebruikers van gratis software is te vinden in het Verenigd Koninkrijk. Daar gebruikt 57 procent van de bedrijven gratis software.

Wanneer zij kiezen voor een betaalde oplossing dan komt de gemiddelde Europese besteding in 36 procent van de gevallen jaarlijks boven de 300 euro uit. 19 procent spendeert boven de 1000 euro per jaar. In de Benelux lopen deze getallen min of meer gelijk op: 36 procent besteedt boven de 300 euro en ook 19 procent besteedt meer dan 1000 euro per jaar aan verschillende beveiligingsoplossingen.

Besmettingen door malware
De MKB-bedrijven zijn ook gevraagd naar hun recente malware-besmettingen via internet. De Benelux blijkt van alle regio's het minst besmet (slechts 26 procent is besmet ) tegenover koplopers China (met 67 procent), Spanje (met 64 procent) en Italië (met 64 procent).

Verder blijkt dat de grootste bedreiging bestaat uit virussen. De Benelux en Duitsland zijn hierop de uitzondering. Zij blijken het meest kwetsbaar voor spyware (respectievelijk 60 en 58 procent van de besmettingen bestaat uit spyware).

Invloed op de bedrijfsvoering
Op de  vraag of bedrijven de beveiliging van IT-systemen beschouwen als een belangrijk onderdeel in hun bedrijfsvoering geeft ruim de helft (55 procent) aan het hiermee eens te zijn. Overigens beschikt slechts 64 procent daarvan over een medewerker of specialist die volledig is gericht op beveiliging.

Tot slot werden de bedrijven gevraagd of zij training ontvangen op het gebied van beveiliging. Van de respondenten geeft 45 procent aan geen training te ontvangen. Opvallend is dat in de Benelux (61 procent), Italië (62 procent) en het Verenigd Koninkrijk (63 procent) wel wordt getraind.