Student wil beloond worden voor hoge cijfers

maandag 27 juli 2009

Competitie als instrument om excellentie in het hoger onderwijs te stimuleren

Utrecht, 21 juli 2009 - AcademicTransfer, vacaturesite voor wetenschappelijk personeel en Battle of Concepts, online denktank van duizenden studenten, presenteren de resultaten van de zoektocht naar middelen om excellentie in het hoger onderwijs te stimuleren. Hieronder wordt de ambitie verstaan om de beste studenten naar een zo hoog mogelijk niveau te brengen. In totaal zijn 98 creatieve voorstellen van studenten afkomstig van 24 verschillende hogescholen en universiteiten verzameld over excellentie in het hoger onderwijs. De beste tien voorstellen worden deze week als inspiratiebundel aangeboden aan Minister Plasterk en beleidsmakers in het onderwijs.

In 2007 stelde minister Plasterk tijdens het jaarcongres van de HBO-raad dat bijna 50% van de HBO-studenten en 37% van de WO-studenten zich niet voelt uitgedaagd tot extra presteren in het huidige onderwijs. Deze stelling pakten verschillende studenten(teams) aan om met voorstellen te komen hoe excellentie beter kan worden gestimuleerd in het hoger onderwijs. Marie-Anne van Stam van de Universiteit van Amsterdam werd tot winnaar uitgeroepen door de vakjury met daarin onder andere de voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Universiteiten, de voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en de Collegevoorzitters van de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht.

De inspiratiebundel
Het winnende voorstel betrof een idee over het toekennen van excellentie-punten die op elke universiteit/hogeschool kunnen worden ingevoerd. Hierbij volgen studenten hun eigen talent. Naast punten verdienen, maken ze ook kans op (geld)prijzen en doen ze ervaring op in de praktijk. De tien winnende voorstellen zijn samengevat in een inspiratiebundel. Deze wordt aangeboden aan Minister Plasterk en aan de beleidsmedewerkers in het onderwijs. Deze is
hier te downloaden. 

Hotlinks:
Website Battle of Concepts
Website
AcademicTransfer
Inspiratiebundel “
Hoe stimuleer je excellentie in het hoger onderwijs”

Trends
Een van veel getrokken conclusies van inzenders, is dat in het huidige hoger onderwijs het behalen van een zes of negen geen verschil maakt. Zij verwachten dat talent gestimuleerd wordt als hoge cijfers extra worden beloond. Voorbeelden van beloningsvormen die aangedragen worden variƫren van de schenking van een jaar collegegeld, een masterstudie, een topstage, een internationale uitwisseling tot het mogen uitvoeren van een praktijkopdracht in het bedrijfsleven.

Veel inzenders vinden het bovendien van belang dat er een cultuuromslag plaatsvindt van het Nederlandse gelijkheidsdenken naar uitblinken als norm, gezien het feit dat uitblinken nu vaak als 'niet cool' wordt bestempeld. Hierbij stellen zij onder andere het element 'competitie' voor als instrument om deze cultuuromslag te realiseren. Dit middel kan ervoor zorgen dat studenten meer uitdaging ervaren en zo gemotiveerd worden om zich te bewijzen en zich verder te ontwikkelen.

Jurylid Geri Bonhof, voorzitter College van Bestuur van Hogeschool Utrecht: “Opvallend is dat bijna alle voorstellen kiezen voor een uitwerking die niets te maken heeft met de meer traditionele benaderingen van excellentie zoals selectie, honnoursprogramma’s, het judicium cum laude, etcetera.” Joost Dekkers, bedenker en oprichter van Battle of Concepts, voegt hieraan toe: “Tot nog toe is de student zelf, als ervaringsdeskundige, niet of nauwelijks betrokken in de discussie over het stimuleren van excellentie in het onderwijs. Zij bleken hiertoe prima in staat. De voorstellen zijn dan ook zeker een stimulans voor het ontwerpen van excellentieprogramma’s voor studenten in het hoger beroepsonderwijs
.