SURFnet maakt winnaars lichtpadenwedstrijd bekend

donderdag 9 juli 2009

Drie onderzoeksprojecten winnen dynamische lichtpaden met 'Enlighten Your Research'

Utrecht, 9 juli 2009 - Drie Nederlandse onderzoeksprojecten hebben de hoofdprijs gewonnen in de internationale lichtpadenwedstrijd ‘Enlighten Your Research’ van SURFnet en NWO. De winnaars krijgen kosteloos beschikking over een dynamisch lichtpad en ontvangen 20.000 euro om het gebruik van het lichtpad goed in te bedden in hun onderzoek. Een lichtpad is een rechtstreekse optische dataverbinding over glasvezel met een gegarandeerde bandbreedte en beveiliging.

De winnende voorstellen zijn 'The PALFA/GBT pulsar survey project: a study of extreme physics laboratories' van Joeri van Leeuwen, Universiteit van Amsterdam; 'High speed light path network for the Netherlands Bioinformatics for Proteomics Platform' van Peter Horvatovich, Rijksuniversiteit Groningen en 'Gedistribueerd hoge kwaliteit audiovisueel testbed' van Tom Demeyer, Waag Society.

"Met deze wedstrijd willen we onderzoekers uitdagen dynamische lichtpaden in hun onderzoek in te zetten," aldus Erwin Bleumink, directeur van SURFnet en lid van de wedstrijdjury. "De winnende onderzoeken hebben sterk profijt van de inzet van dynamische lichtpaden en waren niet mogelijk geweest zonder de inzet van lichtpaden."

"De inzet van lichtpaden kan een onderzoek naar een hoger plan tillen. Dus is het erg belangrijk dat onderzoekers kennismaken met de techniek,” aldus Mark Kas, co√∂rdinator Informatica van NWO Exacte Wetenschappen en nauw betrokken bij de wedstrijd. “Door deze wedstrijd krijgt een aantal uitstekende consortia de kans om met behulp van lichtpaden aan de slag te gaan."

Hotlinks
- Animatie SURFlichtpaden
- website SURFnet
- website NWO
- SURFnet op Twitter
- Enlighten Your Research
- Projectvoorstellen wedstrijd
- SURFlichtpaden


De jury over de winnende voorstellen:

The PALFA/GBT pulsar survey project: a study of extreme physics laboratories
Dit voorstel is goed ingebed in de bestaande structuur van organisaties die het onderzoek faciliteren en support verlenen en beschrijft hoe hiervan optimaal gebruik te maken. Lichtpaden worden gebruikt om op een slimme manier geografisch verspreide resources in te zetten, waardoor de onderzoekers een veel grotere mate van detail van de waarnemingen bereiken. Hierdoor heeft dit voorstel de potentie om het onderzoek te versnellen zonder dat hier grote investeringen mee zijn gemoeid.

High speed lightpath network for the Netherlands Bioinformatics for Proteomics Platform
In dit voorstel is goed nagedacht over de aanpak en het gebruik van de juiste (gedistribueerde) resources voor verschillende problemen. Bovendien bevat dit voorstel een technische component waarin nieuwe tools worden ontwikkeld en wordt er rekening gehouden met kennisdistributie naar minder ervaren gebruikers.

Gedistribueerd hoge kwaliteit audiovisueel testbed
De partijen die in dit voorstel samenwerken komen uit verschillende disciplines en hebben ieder een eigen specialistische inbreng op het gebied van zeer hoge resolutie film: 4K Cinema. Gezamenlijk bestrijken zij de gehele keten vanaf het creatieve proces tot en met distributie, vertoning en duurzame opslag. Het onderzoek in dit voorstel leidt tot verlaging van drempels bij het gebruik van zeer hoge resolutie video.

Inhoudelijke ondersteuning van de wedstrijd werd geboden door NCF, de Stichting Nationale Computerfaciliteiten.