Gemeenten Roosendaal en Etten-Leur gunnen BRAIN FORCE opdracht nieuwe werkplekinrichting met Windows 7

dinsdag 3 november 2009

BRAIN FORCE breidt marktpositie bij lokale overheden verder uit

Veenendaal, 3 november 2009 – De gemeenten Roosendaal en Etten-Leur hebben
na een gezamenlijke Europese aanbesteding de opdracht voor een nieuwe
inrichting van de werkplek aan BRAIN FORCE gegund. BRAIN FORCE heeft bij de
beantwoording van de aanbesteding de oplossing op Windows 7 gebaseerd. BRAIN
FORCE heeft afgelopen periode een ruime ervaring opgebouwd met migraties
naar Windows 7. Roosendaal en Etten-Leur zijn de eerste gemeenten die kiezen
voor het nieuwe besturingssysteem van Microsoft, dat vorige maand officieel
is geïntroduceerd.

Samenwerking Roosendaal en Etten-Leur
De Brabantse gemeenten Roosendaal, ruim 77.500 inwoners, en Etten-Leur, ruim
41.400 inwoners, hebben in de aanbesteding nauw samengewerkt. De gemeenten
hebben gezamenlijk al één servicedesk ingericht. Zij kiezen nu voor een
omgeving die op een uniforme manier beheerd kan worden. Bij de gemeente
Roosendaal worden ongeveer 800 werkplekken gemigreerd, bij Etten-Leur betrof
de aanbesteding de herinrichting van circa 400 werkplekken. Naar verwachting
wordt de implementatie bij Roosendaal maart 2010 afgerond.

"Dit is voor ons een belangrijk project", zegt Gerard Palma, Hoofd IT bij de
gemeente Roosendaal. "We maken hiermee een infrastructuurkeuze voor de
komende drie tot vijf jaar. Dat heeft dus ook conceptueel behoorlijke
impact, omdat wij nu vastleggen hoe wij de komende jaren onze gebruikers van
dienst gaan zijn." Ook op de lange termijn is dit een mijlpaal voor beide
gemeenten. "In de samenwerking tussen Etten-Leur en Roosendaal is dit een
grote stap vooruit. We gaan nu de infrastructuur samentrekken om het beheer
verder te verbeteren."

Een gezamenlijke servicedesk voor meerdere gemeenten
"Wij hebben al een gezamenlijke servicedesk ingericht. Deze gezamenlijke
aanbesteding past in ons streven om nog intensiever samen te werken," zegt
Ruud Danen, Concernadviseur Informatievoorziening van de gemeente
Etten-Leur. "Om het serviceniveau verder te verbeteren, is het creëren van
uniformiteit een randvoorwaarde. Op die manier kan de gebruiker het beste en
snelste geholpen worden."

De geboden oplossing
BRAIN FORCE heeft in de aanbesteding een oplossing aangeboden die gebaseerd
is op Windows 7. Er is een basiswerkplek gedefinieerd die voor alle
medewerkers gelijk is. Daarop worden de bedrijfsspecifieke applicaties zo
geïnstalleerd dat flexibiliteit, stabiliteit, mobiliteit, uniformiteit en
een goede performance gewaarborgd is. De virtualisatie van de applicaties
vindt plaats op een geautomatiseerde wijze door middel van de Packaging
Robot, een product van BRAIN FORCE. De virtualisatie-oplossing van BRAIN
FORCE is gebaseerd op App-V van Microsoft.

"De oplossing van BRAIN FORCE sluit naadloos aan op de eisen en wensen die
wij in de aanbesteding hebben omschreven", licht Martin Koster, ICT
Projectmedewerker bij de gemeente Roosendaal, toe. "We zochten een
hardware-onafhankelijk werkplekconcept. We kiezen hiermee voor
basisflexplekken, waarop de line-of-business-applicaties via een
distributietool persoonsgebonden wordt aangeboden. De keuze voor de
distributietool is belangrijk, omdat we als gemeenten van dezelfde tools
gebruik willen maken."

BRAIN FORCE in de overheidsmarkt
BRAIN FORCE heeft een groeiend aantal klanten in de overheidsmarkt, zoals
Ministerie van Rijkswaterstaat, Gemeente Amsterdam Stadsdeel Slotervaart,
Gemeente Lelystad, Waterschap Noorderzijlvest en Gemeente Delft.
Overheidsklanten geven aan voor BRAIN FORCE te kiezen vanwege de kennis van
en ervaring met de overheidsmarkt. BRAIN FORCE heeft grote migraties
uitgevoerd bij overheidsinstellingen. Overheden werken vaak met relatief
veel applicaties en vragen bovendien steeds meer om flexibele werkplekken.
BRAIN FORCE heeft al bij veel overheidsorganisaties aangetoond de flexibele
werkplek met het grote aantal applicaties probleemloos te kunnen inrichten.

"Wij zijn erg verheugd met het vertrouwen dat Roosendaal en Etten-Leur in
BRAIN FORCE hebben gesteld", zegt Henk van Wijnen, Manager Services bij
BRAIN FORCE. "Roosendaal en Etten-Leur zijn het bewijs van de innovatieve
overheid die op een moderne manier haar IT wil inrichten."