Bedrijven die nog niet duurzaam zijn ingericht, lopen groot risico

woensdag 9 juli 2008

Doelstellingen overheid onhaalbaar voor deel bedrijfsleven

Zeist, 9 juli 2008 – Promundo, professionals in Advies en Management,
voorziet grote problemen voor bedrijven die zich nog niet hebben ingericht
naar de doelstelling van de overheid om in 2010 duurzaam in te kopen. De
landelijke overheden verplichten zich om vanaf dat jaar voor honderd procent
duurzaam geproduceerde producten en diensten af te nemen en de lokale
overheden voor tenminste de helft van het beschikbare budget. Leveranciers
die hun diensten en productlijnen nog niet hebben aangepast lopen binnenkort
aanbestedingen mis, omdat zij over anderhalf jaar niet kunnen voldoen aan de
nieuwe duurzaamheidseisen. Zo maakt Promundo bekend na een intern onderzoek
naar trends en ontwikkelingen.
 
"In de auto-industrie zie je in Nederland bijvoorbeeld grote klappen vallen.
In het hogere segment levert alleen BMW veel typen auto's met het
energielabel A, B of C en zag het de verkoop van de 1-serie dan ook met ruim
zestig procent stijgen. De overige spelers hebben een beperkte keus in het
A- en B-label en komen voor veel typen auto's niet verder dan D, E, F of
zelfs G", aldus Gerard Rigter, mede-oprichter van Promundo. "Vooral
leasemaatschappijen merken de omslag, want ook het bedrijfsleven gaat over
op maatschappelijk verantwoord ondernemen en gezien de enorme stijging van
de brandstofprijzen houden ook particulieren steeds meer rekening met de
energielabels. Auto's met een A- of B-label stijgen in de verkoop, terwijl
personenauto's die niet aan het groene label voldoen in het eerste halfjaar
van 2008 minder werden aangeschaft."

Promundo voorziet grote problemen voor een aantal bedrijven in de
auto-industrie als die niet snel aan de aangescherpte milieu-eisen voldoen.
Volgens Rigter is dit slechts een van de voorbeelden van een bedrijfstak die
als direct gevolg van de overheidsdoelstellingen grote veranderingen
ondergaat.

Impuls
Ministeries, provincies, gemeenten en waterschappen moeten in de komende
anderhalf jaar de bedrijfsvoering duurzamer maken, bijvoorbeeld in catering,
stroomgebruik en vervoer. Met een jaarlijkse besteding van meer dan veertig
miljard euro geeft de overheid hiermee een grote impuls aan duurzame
producten en innovaties. Promundo constateert dat vooral kleinere bedrijven
die al duurzaam zijn ingericht, bij aanbestedingen de kans krijgen grote
opdrachten binnen te halen. Veel grotere partijen die jarenlang de markt
hebben beheerst, gaan problemen ondervinden om aan de nieuwe eisen te
voldoen. Heikele punten daarbij zijn gebrek aan kennis over duurzaamheid, de
menskracht om de noodzakelijke veranderingen door te voeren en de mogelijk
hogere kosten.

Criteria
SenterNovem, agentschap van het ministerie van Economische Zaken en
verantwoordelijk voor de sociale en milieucriteria voor duurzaam inkopen
heeft twaalf productgroepen gedefinieerd en per productgroep criteria
opgesteld. Promundo hanteert deze criteria bij vraagstukken over
duurzaamheid.