Doe mee met de Cybersave Movie Contest

donderdag 3 september 2009

SURFnet daagt studenten uit een originele beveiligingsfilm te maken

Utrecht, 2 september 2009 - De Cybersave Movie Contest van SURFnet is van start gegaan. De opdracht is simpel: maak een korte videofilm die studenten waarschuwt voor cybercrime. Wijs ze op een ludieke manier bijvoorbeeld op de gevaren van virussen en hackers, online surfen, diefstal en misbruik van persoonlijke informatie op profielsites zoals Hyves en Facebook en het uitlenen van wachtwoorden. De drie winnaars van de Cybersafe Movie Contest ontvangen een laptop, iPhone en een Pathé-jaarabonnement.

Studenten kunnen meedoen door een scenario te bedenken van de gevaren die op de loer liggen en dit vervolgens te filmen en te monteren tot een gekke, creatieve of informatieve videofilm. De video moet tussen de 30 seconden en 2 minuten lang zijn en voor 13 november worden geupload op SURFmedia. De films worden door een deskundige jury beoordeeld op creativiteit, inhoud en effectiviteit.

Eind november worden de winnaars bekend gemaakt.

Hotlinks:
- website Cybersave Movie Contest
- website SURFnet
- website SURFmedia
- website Cybersafe Yourself
- promovideo Cybersafe Yourself


Cybersave yourself

De Cybersave Movie Contest is onderdeel van de campagne 'Cybersave Yourself', een samenwerkingsproject van SURFnet en 34 instellingen in het hoger onderwijs en onderzoek in Nederland. De campagne beoogt het bewustzijn te verhogen van docenten, medewerkers en studenten uit het hoger onderwijs over veilig omgaan met informatie, computers en netwerken. Met tal van landelijke en lokale projecten en campagnes wordt gewerkt aan de veiligheid op hogescholen en universiteiten.

Online beveiligingspeiling
SURFnet hecht als ICT-innovator van en voor universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstellingen veel waarde aan veiligheid op scholen en universiteiten. Om het beveiligingsbewustzijn van studenten, docenten en medewerkers te achterhalen voeren achttien onderwijsinstellingen aan het begin van het nieuwe collegejaar een online beveiligingspeiling uit. Er wordt gevraagd naar de kennis van en mening over informatiebeveiliging. Tevens wordt aan de hand van situatievragen geanalyseerd hoe de ondervraagden handelen in de praktijk. De resultaten van het onderzoek geven een beeld van het huidige bewustzijn.