Volkskrant Banen en Pearson Education op zoek naar 'De Beste Les'

maandag 14 juli 2008

Meest memorabele leservaring gezocht. Welke les bleef je bij, en waarom?

Amsterdam,14 juli 2008 – Volkskrant Banen en Pearson Education zijn op zoek
naar de 'De Beste Les'. Iedereen weet zich uit zijn schooltijd nog wel de
leukste en boeiendste lessen en leraren te herinneren (evenals de minst
leuke, overigens). Wat waren dat voor lessen, wie gaf ze, en waarom waren ze
zo leuk? Volkskrant Banen en Pearson Education roepen iedereen op verhalen
in te sturen over lessen die hen het beste zijn bijgebleven. De honderd
beste verhalen worden gebundeld in een boek dat november 2008 verschijnt.

Elke leservaring telt
Voor de invulling van het boek wordt gezocht naar verhalen afkomstig van
leerlingen en studenten uit het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, MBO,
HBO, WO, trainingen en andere cursussen. De verhalen kunnen ingestuurd
worden via www.plakfactor.nl. Hier kan iedereen op een speciaal tabblad zijn
of haar verhaal kwijt. Klik hier voor een voorbeeld.

De Plakfactor
Volkskrant Banen ontwikkelde eerder een online cursus gebaseerd op het boek
'De Plakfactor' van Dan & Chip Heath, uitgegeven door Pearson Education.
Deze cursus gaat in op zes eigenschappen van goede ideeën die er voor zorgen
dat ze beter beklijven: eenvoud, onverwacht, concreet, geloofwaardig, met
gevoel en met een verhaal. Als vervolg hierop geven de partijen nu
gezamenlijk een boek uit waarin 100 verhalen worden gebundeld over lessen
die zijn blijven 'plakken'. Ze zijn daarvoor op zoek naar concrete verhalen
over lessen en leraren. Die ene leraar die zijn lessen zo interessant en
beeldend maakt dat je dat na jaren nog weet. Of een les die zoveel indruk
heeft gemaakt dat die je altijd bij zal blijven. De verhalen in het boek
zullen opgebouwd worden rondom deze zes principes.