Gratis webtools APC vereenvoudigen beslissingsproces ontwerp datacenter

maandag 14 juli 2008

TradeOff Tools bieden helpende hand bij opstellen business case en testen scenario's

Vianen, 14 juli 2008 - APC, leverancier van kritische stroom- en koelvoorzieningen, introduceert gratis webtools om ontwerp- en ontwikkelprocessen van datacenters te ondersteunen. Met de APC TradeOff Tools kunnen belanghebbenden vrij experimenteren met verschillende scenario's voor de inrichting van een computerruimte. Hierdoor vallen grote beslissingstrajecten uiteen in meer eenvoudige keuzes.

Bedrijven die een datacenter willen bouwen of aanpassen, kunnen met de TradeOff Tools van APC eenvoudig nagaan hoe verschillende inrichtingen en ontwerpen gevolgen hebben voor virtualisatie, efficiëntie, stroombenodigdheden, kosten en andere factoren. De tools spelen in op diverse vraagstukken waar de ontwikkelaar tegenaan kan lopen. Door de juiste tool te raadplegen wordt het ontwerpproces versneld en vereenvoudigd.

"Bij het opzetten van een datacenter moet er een veelvoud van vragen worden beantwoord. Bovendien lopen deze vraagstukken vaak door elkaar. Met de TradeOff Tools hebben we deze kwesties in hapklare brokken opgedeeld, waardoor de ontwikkelaar snel een antwoord krijgt over zijn specifieke vraag binnen het gehele proces. Op die manier kan hij zijn werk snel voortzetten en gaat geen kostbare tijd verloren", aldus Paul Ike, country general manager APC Nederland.

Zeven tools
Op de website http://tools.apc.com zijn in totaal zeven tools beschikbaar om het ontwerpproces te begeleiden.

Carbon Calculator
Deze tool geeft aan welk effect veranderingen qua locatie, efficiëntie en stroomgebruik hebben op de uitstoot van koolstofdioxide en de energierekening. Dit geeft een beeld van hoe 'groen' het datacenter is, en hoe 'groen' het zou kunnen zijn.

Energy Efficiency Calculator
Maakt een profiel van een datacenter en berekent de efficiëntie en elektriciteitskosten gebaseerd op datacenter-karakteristieken. Zo is van elke verandering na te gaan welke impact het heeft op de efficiëntie van het datacenter.

Virtualization Energy Cost Calculator
Voegt eigenschappen van de IT en fysieke infrastructuur samen om te berekenen welke energiebesparingen zijn te behalen door servers te virtualiseren.

Power Sizing Calculator
Bepaalt basiseigenschappen van de IT-vereisten en berekent hoeveel stroom hiervoor nodig is. Hiermee krijgt de gebruiker een idee hoeveel kilowatts nodig zijn om het datacenter draaiende te houden.

InRow Containment Selector
Maakt op basis van de wensen van de gebruiker en de fysieke omstandigheden een prototype rack- en koelingsconfiguratie. Hiermee krijgt de gebruiker een optimaal 'InRow cooling containment'-ontwerp.

AC vs. DC Calculator
Vergelijkt vier verschillende ontwerpen van AC en DC stroomdistributies en berekent de respectievelijke mate van efficiëntie. Op die manier kan de gebruiker een beargumenteerde keuze maken voor een optimale architectuur.