'Battle of Concepts' krachtig innovatiemiddel

maandag 16 juni 2008

Grootste online denktank van Nederland bestaat één jaar

Utrecht, 16 juni 2008 – Het online innovatieplatform Battle of Concepts
heeft het eerste jaar van zijn bestaan succesvol afgesloten. In totaal
werden ruim dertig vragen voorgelegd aan een online 'denktank' van meer dan
tweeduizend studenten en young professionals. In totaal stuurden zij daarop
bijna 1.200 ideeën in. Inmiddels zijn de eerste projecten op basis van deze
aangeleverde ideeën in realisatie.

Battle of Concepts is bedoeld voor bedrijven en overheidsinstanties die op
zoek zijn naar innovatieve ideeën en creatieve oplossingen voor allerlei
soorten vraagstukken. Dit kunnen nieuwe ideeën zijn voor een
marketingcampagne, maar ook oplossingen voor technische of maatschappelijke
vraagstukken. Als tegenprestatie stellen de organisaties prijzengeld
beschikbaar, te verdelen onder de twintig beste inzendingen.

Joost Dekkers, initiatiefnemer van Battle of Concepts: "Nederland heeft een
echte kenniseconomie. Innovaties zijn daarbij onontbeerlijk. Enerzijds
proberen we die innovatie met Battle of Concepts op een leuke, interactieve
manier te stimuleren door het toevoegen van een wedstrijdelement.
Tegelijkertijd merken we dat ook personeelsafdelingen dit platform zien als
een goed instrument om in contact te komen met de meest talentvolle
studenten en young professionals. Met ruim tweeduizend deelnemers in één
jaar zijn we de grootste online denktank van Nederland."

Een 'Battle' is een vraagstuk van een bedrijf of overheidsinstantie.
Studenten en young professionals strijden in een Battle om het beste idee en
leveren hun ideeën en oplossingen aan, in de vorm van een 'concept', een
korte beschrijving van het idee. Battle of Concepts stuurt dit concept
anoniem door naar de organisatie die de Battle heeft uitgeschreven. Het
bedrijf kiest vervolgens de twintig beste concepten uit. De deelnemers
achter deze concepten winnen prijzengeld én verdienen punten voor de overall
ranking  Het totale prijzengeld per Battle varieert van 3.000 tot 6.000
euro. In totaal hebben de deelnemende bedrijven al 157.500 euro aan
prijzengeld beschikbaar gesteld.

Battle CV
Na elke Battle worden de resultaten van de verschillende deelnemers
automatisch verwerkt in een Battle CV. Hierin staat aan welke Battles iemand
heeft meegedaan en wat de bijbehorende prestaties waren. De Battle CV van de
winnaars wordt ook doorgestuurd naar het bedrijf dat de Battle heeft
uitgeschreven. Tevens worden, indien gewenst, andere persoons- en
studiegegevens doorgestuurd.

"De kop is eraf. We hebben inmiddels een respectabel bestand aan deelnemers,
zowel van studenten als van organisaties. Meer dan twintig organisaties
hebben nu een vraag aangeleverd", zegt Joost Dekkers. "Belangrijker echter
vind ik het feit dat de helft van deze bedrijven alweer een nieuwe Battle
heeft geplaatst. Het is ons doel om zowel de hoeveelheid Battles als de
concepten het komend jaar te verdubbelen."