SAS Demand-Driven Forecasting levert bedrijven 'what-if'-analyse en nauwkeurige voorspellingen

dinsdag 10 juni 2008

Elke afwijking van voorspelling direct en automatisch beschikbaar voor
bijsturing plan

Huizen, 10 juni 2008 – SAS, leverancier van business intelligence- en
voorspellende analytische software, introduceert SAS Demand-Driven
Forecasting. Vraaggestuurde ondernemingen gebruiken deze toepassing voor
gedegen voorspellingen, 'what-if'-scenario's en andere analyses waarvoor
traditionele ERP- (Enterprise Resource Planning) en supply chain-applicaties
tekort schieten.

SAS Demand-Driven Forecasting onderzoekt en analyseert voor bedrijven de
alternatieven en presenteert deze in verschillende 'what-if'-scenario's.
Gevolgen van beslissingen worden daarmee van tevoren inzichtelijk gemaakt
waardoor organisaties beter kunnen inspelen op de vraag. Door de aanwas aan
gestructureerde en ongestructureerde data hebben organisaties steeds
robuustere oplossingen nodig voor de verwerking en bewerking van data om zo
voorspellende analyses te doen. De 'what if'-scenario's die met deze
oplossing geboden worden, vormen de basis van SAS' business
analytics-oplossingen. Slechte voorspellingen kosten geld, marktaandeel en
slagkracht. Vooral door gemiste verkoopkansen, onjuiste toewijzing van
budgetten, verouderde producten en overbevoorrading. Met deze oplossing komt
SAS tegemoet aan de behoefte aan een nauwkeurige en gedegen vraaggebaseerde
planning en voorspelling.

SAS Demand-Driven Forecasting integreert klantgegevens en aankoopgedrag
(downstream) met informatie van producenten (upstream) in een 'vraagplan'.
Zo worden de vraag en de daaraan gerelateerde bedrijfsprocessen goed op
elkaar afgestemd. Bedrijven kunnen zo hun winst, marktaandeel en
klanttevredenheid maximaliseren.

Meer vraag naar voorspellende kennis
Volgens AMR Research is er een groeiende vraag naar voorspellende
applicaties met nieuwe innovatieve mogelijkheden zoals het voorspellen op
basis van onafhankelijke parameters die de voorspelling beïnvloeden
(attribute based forecasting). Gekoppeld aan sales- en operationele planning
en integratie met klantgegevens. Veel bedrijven kijken daarom kritisch naar
hun bestaande planningstoepassingen. Volgens AMR Research maakt het totaal
aan investeringen in voorspellende toepassingen twaalf procent uit van de
totale uitgaven aan Supply Chain Management (SCM). Tot 2011 zal deze
categorie jaarlijks met zes procent blijven groeien
(http://www.amrresearch.com/Content/View.asp?pmillid=20566). 

Met SAS' Forecast Server engine kunnen bedrijven op ieder gewenst niveau met
de juiste methoden en modellen nauwkeurige, vraaggestuurde voorspellingen
doen. Ook maken de verschillende scenario's de financiële gevolgen
inzichtelijk van veranderingen in marketingstrategie of productmix. Hiermee
wordt snel ingespeeld op de vraag en behaalt het bedrijf een maximaal
resultaat. Daarbij worden sales- en operationele planningen geoptimaliseerd
doordat de software de voorspelde en daadwerkelijke cijfers met elkaar
vergelijkt. Door monitoring, tracking en het gebruik van alerts en
rapportages wordt zo de kwaliteit van de voorspelling ten opzichte van de
realiteit voortdurend gemeten en de planning zonodig bijgesteld.

Rens Feenstra, Senior Technology Solution Consultant SAS Nederland:
"Beslissingen nemen op basis van het verleden is al lang geen optie meer.
Het gaat om adequaat inspelen op nieuwe ontwikkelingen nu en in de toekomst.
Nauwkeurige voorspellingen doen en verschillende reële 'what if'-scenario's
tegen elkaar afwegen, is daarbij essentieel. Met SAS Demand-Driven
Forecasting beschikken bedrijven over een oplossing waarmee ze het maximale
uit de markt en hun onderneming kunnen halen."