Donateurs zeer tevreden over Net4kids

woensdag 20 augustus 2008

Kinderhulporganisatie krijgt volgens onderzoek TNS NIPO gemiddeld een 8,5

Amstelveen, 20 augustus 2008 – De donateurs van Net4kids geven het
internetplatform voor kinderhulp gemiddeld een 8,5, aldus het
donateuronderzoek dat TNS NIPO kosteloos uitvoerde. Bovendien beveelt 85
procent Net4kids aan bij anderen en doneert 43 procent uitsluitend aan
Net4kids. Van alle donateurs van Net4kids stuurde 38 procent een enquête
ingevuld terug, wat een hoge respons is. De enquête maakt onderdeel uit van
een intern onderzoek naar de tevredenheid van donateurs en herijking van de
doelstellingen van de organisatie.

Uit het onderzoek komt naar voren dat voor 75 procent van de donateurs
openheid en transparantie belangrijke drijfveren zijn bij de keuze voor
Net4kids, voor ruim 50 procent is de eigen keuze voor projecten een
belangrijk motief. Opvallend is dat aan harde bewijslast zoals een
jaarverslag, klachtenprocedure of het "niet goed geld terug" principe minder
belang wordt gehecht, slechts 30 procent geeft dit op als reden van donatie.
Ook de persoonlijke betrokkenheid is groot: 63 procent leest de rapportages
helemaal of grotendeels en 85 procent beoordeelt deze als (zeer) goed, 53
procent leest de e-mailnieuwsbrief en 31 procent het jaarverslag.

Businessmodel slaat aan

Net4kids heeft als missie minderbedeelde kinderen in de Derde Wereld een
toekomst te bieden door duurzame hulp. De organisatie heeft de overtuiging
dat door donateurs betrokkenheid te bieden meer hulp mogelijk is. Het
business model van Net4kids heeft daartoe vier pijlers: keuzevrijheid voor
de donateur, 100 procent garantie dat het gedoneerde geld bij het
desbetreffende project komt, gedetailleerde projectrapportages en niet goed
geld terug garantie, met als doel een persoonlijke, transparante en
effectieve manier van doneren aan te bieden. De organisatie is sinds de
oprichting sterk gegroeid en het onderzoek was erop gericht om de relevantie
van het Net4kids model te toetsen. 

Op de vraag of dit business model echt meerwaarde biedt voor donateurs is
het antwoord ja. Voor 88 procent van de respondenten is de 100
procentgarantie voorwaarde om te geven en voor 63 procent de persoonlijke
rapportages. Bij de keuze voor een goed doel geeft meer dan 90 procent van
de respondenten aan de meeste waarde te hechten aan vertrouwen,
geloofwaardigheid en effectiviteit. Een charitatieve organisatie moet doen
wat ze zegt, resultaten boeken en laten zien hoe zij dat doet en voor wie.
Afgaande op de onderzoeksresultaten voldoet Net4kids aan deze eisen.

 "We zijn zeer blij met het hoge rapportcijfer dat we van onze donateurs
krijgen. Het is de bevestiging dat we waarmaken waar we voor staan", aldus
algemeen directeur Dani Bicker Caarten over de onderzoeksresultaten. "Ook is
het verheugend dat onze grondbeginselen voor zoveel donateurs nog steeds
staan als een huis. Na een aantal jaren met ons businessmodel te hebben
gewerkt, vonden we het tijd worden om eens te toetsen of onze uitgangspunten
nog meerwaarde hebben. Ja dus. En op basis van de onderzoeksresultaten gaan
we de komende maanden aan de slag om nog persoonlijker, transparanter en
effectiever kinderhulpprojecten in het buitenland te ondersteunen."